Наукові публікації асистента Л. І. Кучирки

 • Гевкалюк Н.О. Стан стоматологічної захворюваності у дітей з розладом аутистичного спектра / Н.О. Гевкалюк, М.Я. Пинда, В.Є. Пудяк, Л.Я. Посоленик, Л.І. Кучирка // Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. - 2019. - №1 (21).- С.7-11
 • ХАРА М.Р. ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ / ХАРА М.Р., МИХАЙЛЮК В.М., ШКУМБАТЮК О.В., КУЧИРКА Л.І. // 5th International conference Science and society 15th June 2018 Hamilton, Canada, c.332-347
  • Хара М.Р. Характеристика степеня пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів / М.Р. Хара, О.В. Шкумбатюк, Л.І. Кучирка // Вісник морфології. –2014. – Т. 20, № 2. – С. 372–375.
  • Хара М.Р. Роль мелатоніну у холінореактивності міокарда гонадектомованих щурів при пошкодженні адреналіном / М.Р. Хара, Л.І. Кучирка // Актуальные проблемы транспортной медицины. –2014. − № 2, Т. 2 (36-ІІ). – С. 21–26.
  • Хара М.Р. Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном / М.Р. Хара, О.В. Шкумбатюк, Л.І. Кучирка, З.С. Головецька // Клін. та експер. патологія. – 2013. – Т. ХІІ, № 4 (46) – С. 126–129.
  • Хара М.Р. Перекисне окиснення ліпідів у міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну та різної активності гонад / М.Р. Хара, Л.І. Кучирка // Клін. та експер. патологія. – 2014. – Т. ХІІI, № 4 (50) – С. 148–151.
 • Хара М.Р. Половые отличия обмена ацетилхолина в миокарде крыс при розвитии некротического процесса на фоне мелатонина / М.Р. Хара, Е.В. Шкумбатюк, Л.И. Кучирка // Современные проблемы науки и образования. –2014. № 6.