Наукові публікації асистента Н.І. Мисули


  • O. V. Kozyavkina. FORECASTING CAUSED BY KOZYAVKIN© METHOD CHANGES IN HAND FUNCTION PARAMETERS IN CHILDREN WITH SPASTIC FORM OF CEREBRAL PALSY AT THEIR BASELINE LEVELS AS WELL AS EEG, HRV AND GDV / O. V. Kozyavkina, N. V. Kozyavkina, М. S. Hordiyevych, Т. B. Voloshyn, V. I. Lysovych, V. Y. Babelyuk, H. I. Dubkova, T. A. Korolyshyn, D. V. Popovych, I. R. Mysula, N. I. Sydliaruk, W. Zukow, I. L. Popovych // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018; 4:6-24.
  • Anatoliy I Gozhenko. FEATURES OF METABOLIC REACTIONS TO VARIOUS WATER-SALT LOADS IN FEMALE RATS / Anatoliy I Gozhenko , Yuriy V Zavidnyuk, Nataliya I Sydliaruk, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych, Mykhaylo M Korda // Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(4):496-518. ISNN 2391-8306.
  • Гевкалюк Н.О. Состояние неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта при гриппозном стоматите у детей в концепции общности MALT-системы /Н.А. Гевкалюк, Н.И. Сидлярук, М.Я. Пинда, В.Е. Пудяк, В.Я. Крупей //Georgian Medical News. - 2018.-№7-8 (280-281).- С.34-40. ISSN 1512-0112
  • The Current State of Rehabilitation of Ukrainian Citizens. / I. Mysula, Yu. Mysula, N. Sydliaruk // Health Problems of Civilization.- 2017.- V.11, №4. – P.252-256.
  • Cучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта поєднаного з остеопорозом. / І.Р. Мисула, А.О. Голяченко, Ю.І. Мисула, О.А Голяченко, Н.І Сидлярук // Україна. Здоров`я нації. – 2017.-№4.- С.75
  • Гал. нов. № 521/1/14 Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота / Авдєєв О.В., Мисула Н.І. // Укрмедпатентінформ, 2015. – Вип 1, Т. 2. – С. 312.
  • Пат. на корисну модель № 98021 Україна, МПК G09B23/28, G01N33/48. Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота / Мисула Н.І., Авдєєв О.В.; заявник і патентовласник: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 12673 ; заявл. 25.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.
  • Cидлярук Н.І. Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота експериментальних тварин при гастродуоденіті та вплив на них різних методів лікування / Н.І. Cидлярук, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія, 2016. - № 2(15). - С. 4-7.
  • Cидлярук Н.І. Вплив комплексної терапії на показники індексної оцінки стану тканин пародонта / Н.І. Cидлярук, І.Р. Мисула // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2016. - № 2. – с. 79 – 83.
  • Мисула Н. І. Вікові зміни показників про- та антиоксидантної системи, ендогенної інтоксикації у пацієнтів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота та супутнім гастродуоденітом / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини, 2015. – т. №15. - Вип.3 (51), ч.2. - С.35-37.
  • Мисула Н. І. Лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у тварин із гастродуоденітом / Н. І. Мисула // Вісник наукових досліджень, 2015. - № 3. - С. 104-106.
  • Мисула Н. І. Зміни інтерлейкінового профілю та рівня імуноглобулінів у щурів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота при різних видах лікування / Н. І. Мисула // Клінічна стоматологія, 2015. - № 3-4. - С. 7-11.
  • Мисула Н. І. Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом /Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. - 2015. - № 1. - С. 52-56.
  • Misula N. I. Changes in the mucosa of the mouth when modeling gastroduodenitis animals / N I Misula, O. V. Avdeyev // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, № 11. – P. 33-40.