Наукові публікації доцента М.Я. Пинди

  • Гевкалюк Н.О. Сучасні уявлення про порушення стану органів та тканин порожнини рота у дітей і фактори, що їх вивчають /Н.О.Гевкалюк, , В.Є.Пудяк, М.Я.Пинда // Колективна наукова монографія « Сучасні здоров’язбережувальні технології», м.Харків, Міжнародний стандартний номер(ISBN).-2018 р.-С.155-167.
  • Гевкалюк Н.А. Состояние неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта при гриппозном стоматите у детей в концепции общности MALT-системы / Н.А.Гевкалюк,Н.И. Сидлярук, М.Я.Пында, В.Е.Пудяк, В.Я.Крупей // Georgian Medikal News.-2018.-№7-8 (280-281).-С.34-40.
  • Терешина Т.П. Клиническая эффективность комплексной профилактики кариеса у 6-летних детей, проживающих в условиях дефицита фтора в питьевой воде/ Т.П.Терешина, М.Я. Пында //Медицинские новости.-2014.- №4.-С.77-78.
  • Дєньга О.В. Поширеність і інтенсивність карієсу у дітей, які проживають в умовах дефіциту фтору в питній воді / О.В.Дєньга, М.Я.Пинда, В.В.Ковальчук // Вісник проблем біології і медицини.-2014.-Вип.2,Том3(109).-С.328-330.
  • Пында М.Я. Влияние геохимических факторов на развитие кариеса зубов у 6-летних детей / М.Я. Пында, В.С. Иванов // Вісник стоматології.-2014.-№1.-С.81-84.
  • Пинда М.Я. Епідеміологічні дослідження стану твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку міста Тернополя / М.Я.Пинда // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№2(14).-С.77-80.
  • Пында М.Я. Влияние характера питания на развитие кариеса у детей / М.Я.Пында // Український медичний стоматологічний альманах.-2014.- №2.-С.85-87.
  • Якимець М.М. Порівняльний аналіз стану тканин пародонту у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів / М.М. Якимець, М.З.Безкоровайна, М.Я. Пинда // Клінічна стоматологія.-2014.-№2.-С.31-37.
  • Пинда М.Я. Показники систем гомеостазу порожнини рота у 6-річних дітей з високою інтенсивністю карієсу зубів / М.Я.Пинда, М.М. Якимець, Г.Б. Карнківська // Вісник проблем біології і медицини .-2014.-Вип.4, Том 4.-С.354-356.