Наукові публікації ас. Посоленик Л.Я.

  • 1. Посоленик Л.Я. Вікові структурні зміни в гемокапілярах піднижньощелепної залози при гіпертензії в малому колі кровообігу / Л.Я. Посоленик, М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 3 (51). – С. 251-254.
  • 2. Посоленик Л.Я. Морфометрична оцінка вікової структурної перебудови мікрогемоциркулярного русла піднижньощелепної залози експериментальних тварин / Л.Я. Посоленик // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3, Т. 1 (122). – С. 175-177.
  • 3. Гнатюк М.С. Морфометрическая характеристика микрогемоциркуляторного русла поднижнечелюстной железы 6,5-7 месячных экспериментальных животных при пострезекционной легочной гипертензии / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. - № 4 (12). – С. 57-61.
  • 4. Гнатюк М.С. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла піднижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 3. – С. 23-25.
  • 5. Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання артерій піднижньощелепної залози в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 1 (104). – С. 259-262.
  • 6. Гнатюк М.С. Структурно-функціональне дослідження особливостей вікової перебудови артерій підщелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 2 (55). – С. 48-51.
  • 7. Посоленик Л.Я. Структурна перебудова піднижньощелепної залози при системній патології / Л.Я. Посоленик // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 210-212.
  • 8. Посоленик Л.Я. Вікові особливості морфогенезу піднижньощелепної слинної залози в нормі та при патології / Л.Я. Посоленик // Клінічна стоматологія. – 2011. - № 3. – С. 64-68.
  • 9. Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій піднижньощелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень. – 2011, №1. – С. 73-75.