Наукові публікації доцента О.Я. Видойник

 • Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму/О.Я Видойник//Клінічна стоматологія.-Тернопіль.-2018.-c.19-24
 • Видойник О. Я. Етіологія, патогенез, лікування глосодинії. Огляд літератури /О.Я Видойник Т.Д. Заболотний К.А.Мороз // Новини cтоматології .-Львів.- 2017.- № 1.- С. 63-67.
 • Видойник О. Я. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв, О.О. Стаханська Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – № 1(117). - с. 277-282.
 • Видойник О. Я. Частота ускладнених форм та ступінь активності каріозного процесу у дітей, хворих на бронхіальну астму / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 4, Том 4 (116). – С. 321-323.
 • Видойник О.Я./ Показники гомеостазу ротової порожнини у дітей зі стоматологічною захворюваністю на фоні бронхіальної астми/ Наук.-практ. журнал «Вісник проблем біології та медицини»/Полтава.-2014.-№3(110).- с.47-50.
 • O. Vydoynyk / Professional hygiene oral cavity: comfort before and after the procedure/ Vydoynyk O. / Наук.-практ. електронний журнал «The pharma innovation – journal»/Індія.- Vol. 2 No. 11. 2014.- с.102-105.
 • Видойник О.Я. Прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій слизової оболонки порожнини рота у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом/ О.Я. Видойник / Наук.-практ. журнал «Клінічна стоматологія»// Укрмедкнига.- Тернопіль.-№ 3,4.-2013.- с. 54.
 • Видойник О.Я. Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Український медичний альманах. -Луганськ. - 2014. - Том 17. - №3. – с. 7-9.
 • Видойник О.Я. Діагностична структура захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник// Наук.-практ. журнал. «Український стоматологічний альманах».-Полтава.-№2.-2014.-с.79-81.
 • Видойник О.Я. Динаміка змін продукції білків гострої фази запалення у дітей з стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми/ О.Я. Видойник/ Наук.-практ. журнал. «Медична хімія»// Укрмедкнига.- Тернопіль.-№ 4.-2013.- с.49-52.
 • Видойник О.Я. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом/ О.Я. Видойник / Наук.-практ. журнал. «Вісник наукових досліджень»// Укрмедкнига.- Тернопіль.-№ 2.-2013.- с.31-32

1. Видойник О.Я., Авдєєв О. В., Посоленик Л.Я. Актуальні питання підготовки та оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти у галузі знань "охорона здоров’я" шляхом складання тестових іспитів. Напередодні запровадження ЄДКІ. Медична освіта Тернопіль. 2019. №1 С.152-157.

2. Vydoinyk O., Shcherba V., Posolenyk L., Korda M. The influence of thyroid hormones On mitochondrial mechanisms of blood Neutrophils’ apoptosis in case of Experimental periodontitis Archives of the Balkan Medical Union.-Romania. 2019. vol. 54 no. 1. pp. 64-71.

3. Vydoinyk O., Gevkaliuk N., Sydliaruk N., Posolenyk L., Kuchyrka L. The state of oxidative homeostasis in children with influenza stomatitis. Wiadomości Lekarskie. 2019. tom LXXII nr 3

4. Vydoinyk O., Drevnitska R., Avdeev O., Boykiv A. Condition of fagocytosis of experimental animals with parodontitis due to modified reactivity. Wiadomości Lekarskie 2019. tom LXXII. nr 3

5. Vydoinyk O., Avdeev O., Gevkaliuk N.O., Posolenik L.Ya., Hrad A.O. Condition of periodontal tissues in children with bronchial asthma Світ медицини та біології 2019. №3(69). C.7-9.