Наукові публікації доцента Ю.Л. Бандрівського

 • Бандрівський Ю. Л. Показники кісткового метаболізму в хворих на генералізований пародонтит різного ступення важкості, в залежності від групової приналежністі крові . 7th International youth conference “Perspectives of science and education” 15th February 2019 New York 2019
 • БАНДРІВСЬКИЙ Ю. Л. ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ РОТОВОЇ РІДИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ РІЗНОГО СТУПЕННЯ ВАЖКОСТІ В ОСІБ З РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ. Новини стоматології 2019, № 1(98), с.70-74.
 • Yurii Bandrivsky INDICATORS OF MARKERS OF BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS DEPENDING ON BLOOD GROUP(Yurii Bandrivsky, Orysia Bandrivska, Romam Gnid, Lidia Minko, MaryanaShevchuk) Archives of the Balkan Medical Union March 2019, vol. 54, no. 1, pp. 11-16.
 • Yurij . Bandrivsky PERIODONTAL DISEASES AND ATHEROSCLEROSIS (Iryna Dankevych-Kharchyshyn, Olena.Vynogradova, Natalja Malko, Roman Gnid, Andriana P. Skalat, Lidiya Y. Minko, Oleg. Mrochko, Orysia Bandrivska.) WiadomościLekarskie 3, 2019 (22)
 • Патент на корисну модель: СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА З ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІПЕПТИДНИХ СЕРЕДНИКІВ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Бандрівський Ю.Л., Данкевич-Харчишин І.С., Бандрівська О.О.// 10.04.2019 р, № 133552, номер заявки u 2018 11379.
 • Yurii Bandrivsky, Estera Blaszczyk MARKERS OF BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS DEPENDING ON BLOOD GROUP AFFILIATION The 23d International Medical Conress of students and young scientists, April 15-17, 2019, Ternopil, 106-107.
 • Бандрівський Ю.Л. Аналіз гемостазіологічних показників у пацієнтів з генералізованим пародонтитом з різною груповою приналежнісю крові. Матеріали 73 – ї накуво практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю « Актуальні проблеми сучасної медецини» Самарканд 16-17 травня, с 91
 • Бандрівський Ю.Л. Зміни основних гематологічних показників у пацієнтів з генералізованим пародонтитом в залежності від груп крові. Тернопіль. Клінічна Стоматологія, 2019, №2 - С. 72-81
 • Бандрівський Ю. Л ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРАДОНТИТОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУПИ КРОВІ МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «TERNOPIL DENTAL SUMMIT» Тернопіль, 23-24 травня 2019 с. 28-29
 • Ю.Л. Бандрівський ДИНАМІКА ДАНИХ ЛЕЙКОГРАМИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ Український стоматологічний альманах; 2018, №4, с. 11-16.
 • Ю.Л. Бандрівський МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О.М. Виноградова Х. О. Дутко. // Врачебное дело, 2018 № 1-2 с. 33-35 DOI 1031640/JVD 1-2.2018(05)
 • Bandrivsky Y. «Modern aspects of etiopathogenesis of periodontal disease» \ Vynogradova O., Minko L.\\ European International Journal of Science and Technology Vol.6 № 1 January 2017 p 44-50, ISSN: 2304-9693 www.eijst.org.uk
 • Бандрівський, Ю. Л. Імунологічний статус пацієнтів із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, Х. О. Дутко. // Тернопіль. Клінічна Стоматологія 2017. №3 - С.24-28
 • N.V. Malko, O. М. Vynogradova, O.O. Bandrivska, Y.L. Bandrivsky Evaluation of influence of heavy metals, iodine And fluoride deficiency on the indices Of the immune system of rats with gingivitis ISSN 2522-9028 Фізіол. Журн., 2017, Т. 63, № 5 с.50-54. https://doi.org/10.15407/fz63.05.050
 • Yuriy Bandrivsky A RETROSPECTIVE REVIEW OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF THE INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN UKRAINE / Christina Dutko, Yuriy Bandrivsky and Orysya Bandrivska // The Pharma Innovation Journal 2017; 6(5): pp.21-24. Impact Factor (ICV) 6.79, NAAS Rating: 5.03
 • Бандрівський Ю.Л. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГРУПОВОЇ І РЕЗУС – ПРИНАЛЕЖНОСТІ КРОВІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ТА НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) / Бандрівський Ю.Л.//, Молодий вчений», м. Херсон, 2017, №2 (42) С.23 –27.
 • Бандрівський Ю.Л. ЗМІНИ ВМІСТУ МЕТАБОЛІТІВ АЗОТУ ТА ЕНДОТЕЛІНУ-1 В РОТОВІЙ РІДИНІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ З КАРДІОМІОПАТІЄЮ /Шкребнюк Р. Ю.//, Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2016, № 4. – С. 24–27.
 • Бандрівський Ю.Л. СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО И СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА /Заболотний Т.Д., Дирик В.Т.// Стоматология, Москва,( Медиа-Сфера), 2016, № 6, с. 23-25. ISSN 0039-1735 (Print), ISSN 2309-5318 (Online) DOI: 10.17116/stomat201695623-25
 • Бандрівський Ю.Л. БІОТИПИ ПАРОДОНТА ТА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДАНІ КОРОНОК ЦЕНТРАЛЬНИХ РІЗЦІВ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ З РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н., Виноградова О. М., // ISSN 2413-1032 International Scientific “WORLD SCIENCE” No 1 (17), Vol.4, January2017 Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference"Scientific and Practical Results in 2016.Prospects for Their Development"(December 27 –28, 2016, Abu-Dhabi, UAE), р.16-19.
 • Бандрівський Ю. Л. КОМБІНОВАНА ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Виноградова О. М., Бандрівська О. О. // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці – 2016, том 15, № 3, с.12–15.
 • Бандрівський Ю. Л. РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ І РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Бандрівський Ю. Л., Бандрівська О.О.// Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2016, № 2. – С. 36–38.
 • Бандрівський Ю. Л. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ "PERIO CHIP / Кардашевська О.І. Пупін Т.І., Виноградова О. М., Бандрівська Н.Н.// // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2015, Випуск 4, том 2, с.375–377.
 • Бандрівський Ю. Л. ВИДОВИЙ СКЛАД АНАЕРОБНОЇ МІКРОФЛОРИ ЯСЕННИХ БОРОЗЕН ТА ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ХВОРИХ З ЗАПАЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА НА ФОНІ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ /Швець І. Є., Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 4, том 4, с.309–312.
 • Бандрівський Ю. Л. ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН / Швець І. Є., Бандрівський Ю. Л. // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці – 2014, том 13, № 4, с.158–161
 • Бандрівський Ю. Л. ІНДЕКС СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІВ / Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 4 , том 2, с. 300 – 303.
 • Бандрівський Ю. Л. СТАН ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ ДЕСТРУКТИВНО – ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГАСТРОДУОДЕАЛЬНОЇ ЗОНИ/ Бандрівська О. О., Бандрівська Н.Н. // Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2014, № 2. – С. 12–16.
 • Bandrivsky Yuriy PERIODONTAL STATUS OF CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA. / Vydoynyk O. J.// Annual Congress of the European Association of Dental Public Health 12th - 14th June, 2014 Conference Centre Wallenberg, Gothenburg, Sweden, р. 23 – 24.
 • Бандрівський Ю. Л. ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ / Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 3, том 2, с. 50 – 53.
 • Бандрівський Ю. Л. ОСОБЛИВОСТІ HLA – АНТИГЕНІВ ТА ЇХ АСОЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ З ПРОЗАПАЛЬНИМИ ЦИТОКІНАМИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ. / Бандрівська Н. Н., Віноградова О. М.// Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 2, том 1, с. 62 – 65.
 • Бандрівський Ю.Л. ФИЗИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА, РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПИРТА / Н. Н. Бандривская Мрочко О.І., //,"Медицина труда и промышленная экология" Москва, 2014. – с. 31 – 34.
 • Бандрівський Ю. Л. ОСТЕОТРОПНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ / Бандрівський Ю. Л. // Вісник наукових досліджень, Тернопіль, 2013. № 2 – с. 7 – 8
 • Бандрівський Ю. Л. ВМІСТ ЦИТОКІНІВ ТА С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРАЦІВНИКІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАПАЛЬНО-ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА. / Мрочко О. І., Бандрівська Н. Н. //, Медична хімія, Тернопіль 2013. – с.81 – 84.
 • Бандрівський Ю. Л. ІНТЕГРАЛЬНІ БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ОСІБ З СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ / Бандрівський Ю.Л. //, Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці – 2013, № 3 , - с. 61 – 64/
 • Бандрівський Ю. Л., Нечай О. Р. Гнідь Р. М. ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. Тернопіль – 2013. – №. 1 – С. –46 – 48 .
 • Бандрівський Ю.Л. РОЛЬ ПЕРОКСИДНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ ЛІПІДІВ У РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТУ / Бандрівський Ю.Л. //, Медична хімія, Тернопіль, 2012, № 4, - с. 139 – 143.
 • Бандрівський Ю. Л. ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ. Український морфологічний альманах. -2011 – Том 9, - № 1. – с. 3 – 4.
 • Нечай О. Р. , Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М., Бандрівська Н. Н. НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ В ПРАЦІВНИКІВ СІРЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ Вісник наукових досліджень.- Тернопіль – 2012 – № 3. – С. 55–44.
 • Бандрівський Ю. Л. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Бандрівський Ю. Л. // Медична хімія. – 2011. – № 1. – С. 111–114.
 • Бандрівський Ю. Л. РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Ю. Л. Бандрівський // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 1. – С. 63–65.
 • Ю. Л. Бандрівський ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХВОРОБ ПАРОДОНТА ТА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ / В. Є. Пудяк, Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська // Вісник наукових досліджень – 2011 – № 2. – С. 41–44.
 • Бандрівський Ю. Л. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська // Імплантологія Пародонтологія Остеологія. – 2011. – № 2. – С. 87–89.
 • Бандрівський Ю. Л. ПОШИРЕНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПРАЦІВНИКІВ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський // Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. – 2011. – № 1. – С. 39–41.
 • Бандрівський Ю. Л. СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський // Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. – 2011. – № 2. – С. 13–15.
 • Бандрівський Ю. Л. СУЧАСНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв// Вісник наукових досліджень. – 2009. – №2. – С. 3–4.
 • Бандрівський Ю. Л. РОЛЬ ЯТРОГЕННИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ПАРОДОНТИТУ / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. – 2009. – №3. – С. 54–55.
 • Бандрівський Ю.Л. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ З СОМАТИЧНОЮ ПАТАЛОГІЄЮ / Ю.Л. Бандрівський, Н.Н. Бандрівська, О.В. Авдєєв // Галицький лікарський вісник. – 2008. – №4. – С.95 – 96.
 • Bandrivska N.N. СLINICAL SYMPTOMATOLOGY OF INFLAMMATORY PARODONTAL DISEASE / N.N. Bandrivska, Y.L. Bandrivsky // Український медичний альманах. – 2008. – С.19-21.
 • Бандрівський Ю.Л. ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ / Ю.Л. Бандрівський, Н.Н. Бандрівська, Р.М. Свищ // Acta Medica Leopoliеnsia. – 2008. – С.112 – 114.