Наукові публікації доцента В. М. Михайлюка

 • В. М. Михайлюк, І. А. Михайлюк, М.В. Гембаровський, О. І. Лебідь, К. М. Дуда, Л.О. Пацкань, Н.І. Шовкова. Гісто-ультраструктура лицевого нерва та мімічних м’язів у нормі та в умовах експериментальної нейропатії Regulatory Mechanisms in Biosystems 20017.-8(4)-C. 569-576
 • Михайлюк І.А. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою / І.А.Михайлюк, А.А.Гудима, В.М.Михайлюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Випуск 2, Том 3 (120). – С. 182-186.
 • Михайлюк І.А. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби /І.А.Михайлюк, В.М.Михайлюк // Медична хімія. – 2015. – Том 17, № 1 (62). – С.42-46
 • Михайлюк І.А. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання / І.А.Михайлюк, А.А.Гудима, В.М.Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №1. – С.120-122
 • Хара М.Р. Статеві відмінності функціональних та структурних порушень в міокарді щурів з гіпотиреозом / М. Р. Хара, С.І. Павлович, В.М. // Фізіологічний журнал. - 2013. – Том 59, № 2. – С.18-22.
 • Хара М. Р. Статеві особливості метаболічних змін у міокарді тварин з експериментальним гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Медична хімія. – 2011. – Том 13, № 3 (48). – С.36-40.
 • Хара М. Р. Статеві відмінності метаболічних змін в міокарді щурів з експериментальним гіпотиреозом, викликаних гонадектомією та корегованих замісною / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 2 (40). – С.152-158.
 • Хара М. Р. Стан автономної регуляції серця та чутливість міокардіальних холінорецепторів в динаміці розвитку гіпотиреозу у щурів різної статі / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1(14). – С.103-107.
 • Хара М. Р. Чутливість холінергічних рецепторів серця самців і самок щурів з гіпотиреозом при дефіциті статевих гормонів / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // (Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – Том 15, № 3 (59), ч.1. – С.368-371.
 • Статеві відмінності функціональних та метаболічних змін в міокарді при експериментальному гіпотиреозі / Михайлюк В. М. // Матеріали ІV (66-й) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 17-19 жовтня 2012, Київ // Український науково-медичний молодіжний журнал – 2011. – №1. – С. 485-486.
 • Хара М. Р. Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С.103-105.