Наукові публікації доцента В.Є. Пудяка

 • Гевкалюк Н.О. Стан стоматологічної захворюваності у дітей з розладом аутистичного спектра /Н.О.Гевкалюк, М.Я.Пинда, В.Є.Пудяк, Л.Я.Посоленик, Л.І.Кучирка //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. - 2019.-№1 (21).- С. 11-15.
 • Пудяк В.Є. Состояние неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта при гриппозном стоматите у детей в концепции общности MALT-системы /Н.А. Гевкалюк, Н.И. Сидлярук, М.Я. Пинда, В.Е. Пудяк, В.Я. Крупей //Georgian Medical News. - 2018.-№7-8 (280-281).- С.34-40.
 • Пудяк В.Є. Сучасні уявлення про порушення стану органів та тканин порожнини рота у дітей і фактори, що їх визначають /Гевкалюк Н.О., Пудяк В.Є., Пинда М.Я. //«Сучасні здоров’язбережувальні технології» : монографія /за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С.155-169.
 • Пудяк В.Є. Клінічна оцінка ефективності застосування фітопрепаратів солодки кореня та елекасолу в комплексній терапії уражень порожнини рота у дітей при грипі та інших ГРВІ //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. - 2018.-№1 (21).- С.7-11.
 • Пудяк В.Є. Компетентнісний підхід у професійній підготовці лікарів-стоматологів дитячих //Мед.освіта. - 2018.-№1.- С.16-18.
 • Пудяк В.Є. Фітопрепарат «Ресверазин»в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту /Н.О.Гевкалюк //Клін.стом. - 2018.- №1.- С.4-8.
 • Пудяк В.Є.. Клінічна ефективність застосування фітопрепарату «Ресверазин» в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту /Н.О.Гевкалюк //Вісник наукових досліджень.- 2017.-№4.- С.87-91.
 • Пудяк В.Є.. Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях /Н.О.Гевкалюк //Інфекційні хвороби.- 2016.-№2.- С.15-17.
 • Пудяк В.Є. Мотивація студентів-стомалологів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін //Мед.освіта – 2016. -№1.- С.31-33.
 • Гевкалюк Н.О. Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ з проявами захворювання в ротовій порожнині /Н.О.Гевкалюк //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2016.- №1.- С.20-24.
 • Пудяк В.Є. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей /Н.О.Гевкалюк, М.М.Якимець //Клін.стоматологія.- 2015.-№3-4.- С.147.
 • Пудяк В.Є. Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота /Н.О.Гевкалюк //Медична та клінічна хімія.- 2015.- Т.17, №4.- С.91-95.
 • Пудяк В.Є. Імунобіологічні аспекти патогенезу уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях /Н.О.Гевкалюк //Здобутки клін. і експерим.медицини.- 2015.- №4.-С.30-35.
 • Пудяк В.Є.Стан твердих тканин зубів у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції /Н.О.Гевкалюк //Вісник наукових досліджень.- 2015.- №4.- С.90-92.
 • Пудяк В.Є. Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота /Н.О.Гевкалюк //Клін. стоматологія.- 2015.- №2.-С.109-112.
 • Пудяк В.Є.. Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ з проявами захворювання в ротовій порожнині //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. – 2016. -№1.- С.39-42.
 • Пудяк В.Є. Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях //Вісник наукових досліджень. – 2016. -№1.- С.54-57.
 • Пудяк В.Є. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей //Клін.стоматологія. – 2016. -№1.- С.23-27.