АВДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ


у 1993 році закінчив з відзнакою Карагандинський державний медичний інститут зі спеціальності «стоматологія».

1993-1995 – навчався в клінічній ординатурі при кафедрі хірургічної стоматології Карагандинського державного медичного інституту.

З 1994 року – асистент вищезгаданої кафедри. 1995-1999 – навчався в аспірантурі Національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіарова (м. Алмати) без відриву від виробництва. З 2000 по 2003 рр. – доцент кафедри хірургічної стоматології Карагандинської державної медичної академії.

В 2004 році працював доцентом кафедри хірургічної стоматології Івано-Франківської державної медичної академії. З 2005 року – доцент кафедри стоматології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, з 2006 року – завідувач кафедри терапевтичної і дитячої стоматології, з 2010 року – доцент кафедри дитячої стоматології, з 2013 року – завідувач кафедри дитячої стоматології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Загальний науково-педагогічний стаж 21 рік.

В 1999 році у Національному медичному університеті ім. С.Д. Асфендіарова (м. Алмати) захистив дисертацію «Тактика в отношении зуба, находящегося в линии перелома нижней челюсти» (14.00.21. стоматологія). Після нострифікації отримав диплом кандидата наук ДК № 022502 (рішення президії ВАК України від 10.03.2004 р., протокол № 30-09/3).

У 2013 році захистив докторську дисертацію „Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму”. Під керівництвом О.В. Авдєєва захищено 4 кандидатських дисертації з фаху «Стоматологія» та одна магістерська робота. На даний час є керівником 4 кандидатських робіт.

Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей «Стоматологія 14.01.22» та «Хірургія – 14.01.03» при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Вивчення стоматологічного статусу дітей та дорослих при різних соматичних захворюваннях.

Профілактика і лікування карієсу та його ускладнень, захворювань тканин пародонта у осіб різного віку.

Автор та співавтор понад 100 друкованих праць, за останні 5 років – 50., учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій, з’їздів та конгресів.