Наукові публікації професора О.В. Авдєєва

  • Древніцька Р.О., Гевалюк Н.О., Авдєєв О.В. Динаміка активності фосфатаз у сироватці крові та гомогенаті тканин пародонта при експериментальному гінгівіті // Клінічна стоматологія. 2020. № 3. С. 71-77.

  • Hutor N.S., Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Avdeev O.V., Boykiv A.B., Kovtun N.Ya., Skochylo O.V., Tverdokhlib N.O., Goncharuk-Khomyn M.Y. The role of prooxidant-antioxidant system in the development of alveolitis after teeth extraction // Journal of International Dental and Medical Research. 2020. Vol. 13. № 2. С. 561-565. SCOPUS

  • Гутор Н. С., Авдєєв О. В., Міц І. Р., Бойків А. Б. Підготовка майбутніх лікарів-стоматологів у світлі реформи вищої освіти // Медична освіта. 2019. № 4. С. 74-78.

  • Avdeev O.V., Vydoinyk O.Ya., Hevkalyuk N.O., Posolenik L. Ya., Hrad A.O. Condition of periodontal tissues in children with bronchial asthma // Світ медицини та біології. 2019. № 3(69). С. 7-9. WEB OF SCIENCE

  • Авдеев А.В., Бойкив А.Б., Древницкая Р.А. Изменения показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в сыворотке крови у животных с экспериментальным пародонтитом при измененной реактивности // Georgian medical news. 2019. № 2(287). С. 124-127. SCOPUS

  • Oleksandr V. Avdeev, Roksana O. Drevnitska, Alina B. Boykiv Changes in phagocytosis of experimental animals with periodontitis due to modified reactivity // Minerva medica. 2019. Vol. 110. Suppl.1. № 2. P. 82-83. SCOPUS

  • Oleksandr V. Avdeev, Roksana O. Drevnitska, Alina B. Boykiv, Oksana Ya. Vydoinyk Condition of fagocytosis of experimental animals with periodontitis due to modified reactivity // Wiad Lek. 2019. 3(72). P. 401-404. SCOPUS

  • Посоленик Л. Я., Видойник О. Я., Авдєєв О. В. Актуальні питання підготовки та оцінювання якості знань здобувачів вищой освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» шляхом складання тестових іспитів. Напередодні запровадження ЄДКІ // Медична освіта. 2019. № 1. С. 27-31.

  • О.В. Авдєєв, А.Б. Бойків Стан фагоцитозу в експериментальних тваринах при адреналіновій міокардіопатії // Вісник наукових досліджень. 2018 рік рік рік No 4. С. 64-70.

  • Іськів М. О., Авдєєв О. В. Ефективність застосування лікувального комплексу у людей молодого віку зі збіркою зубів на стан тканин пародонта у віддалених термінах спостереження // Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Том 3. No 5 (14). С. 203-208.

  • Авдєєв О. В., Іськів М. О. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота та гіперестезії зубів у людей з рецесії ясен // Новини стоматології. 2018. No 3 (96). С. 14-17. Гутор Н. С., Твердохліб Н. О., Авдєєв О. В. Клінічне спостереження автотрансплантації зубів як альтернативи імплантації // Клінічна стоматологія. 2018 рік. С. 48-53.

  • Авдєєв О. В., Змарко Ю. К. Зміни показників ротової рідини дітей дошкільного віку з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів // Клінічна стоматологія. 2018 рік. С. 64-70.

  • Сіяєв О.В., Дзюбак С. Епідеміологічний б/с ст. 2017 рік. No 2. Р. 65-67. Адреса URL-адреси: http://dwherold.de/home/archive/2017/2ausgabe2017.html

  • Авдєєв О. В., Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів при хронічному катаральному гінгівіті // Клінічна стоматологія. 2017 рік. No 2. С. 48-53.

  • Авдєєв О. В., Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів // Вісник наукових досліджень. 2017 рік. С. 102-105.

  • Авдєєв О. В., Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. Вплив лікувально-профілактичних заходів на показники ротової рідини та клінічний стан тканин пародонта у дітей 6-7 років, хворих на гінгівіт // Клінічна стоматологія. 2017 рік. С. 32-38.

  • Cидлярук Н. І. Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота експериментальних тварин при гастродуоденіті та вплив на них різних методів лікування / Н. І. Cидлярук, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2016. – No 2(15). – С. 4–7.

  • Гутор Н.С. Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба / Н. С. Гутор, О. В. Авдєєв, М. В. Гембаровський, Л. Т. Бричка, Ю. Б. Ясиновська // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2 (1)(128). - С. 184-187.

  • Видойник О. Я. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв, О. О. Стаханська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1 (117). – С. 277-282.

  • Авдєєв О. В. Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа при плануванні лікувально-профілактичних заходів / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – No 2. – С. 104-108.

  • Авдєєв О. В. Структурні зміни пародонта щурів при моделюванні гіпореактивності організму / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – No1. – С. 24-27.

  • Мисула Н. І. Вікові зміни показників про- та антиоксидантної системи, ендогенної інтоксикації у пацієнтів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота та супутнім гастродуоденітом / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. No15. – Вип. 3 (51), ч. 2. – С. 35–37.

  • Мисула Н. І. Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – No1. – С. 52-56.

  • Авдєєв О. В. Використання дистанційної системи MOODLE для оптимізації навчального процесу у вищій школі / О. В. Авдєєв // Медична освіта. – 2015. – No1. – С. 6-8.

  • Авдєєв О. В. Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. ХИ, No 1(51). – С. 14-17.

  • Видойник О. Я. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв, О. О. Стаханська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1 (117). – С. 277-282.

  • Казюта С. В. Проблеми спілкування з пацієнтами, які мають вади слуху / С. В. Казюта, О. В. Авдєєв // Медсестринство – 2014. – No 4 – С. 14-16.

  • Авдєєв О. В. Динаміка фізико-хімічних показників ротової рідини дітей при лікуванні гінгівіту / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – No 2(21). – С. 26-28.

  • Місула Н. І. Зміни в слизовій масі рота при моделюючому гастродуоденіті тварин / Н. І. Місула, О. В. Авдєєв // Журнал наук про здоров'я. – 2014. – Т. 4. – No 11. – Р. 33-40. Адреса-адреса: http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/view/81.

  • Видойник О. Я. Частота ускладнених форм та ступінь активності каріозного процесу у дітей, хворих на бронхіальну астму / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 4, Том 4 (116). – С. 321-323.

  • Видойник О. Я. Показники імунітету в слині дітей із бронхіальною астмою за наявності стоматологічної захворюваності залежно від віку / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2014. – No 3. – С. 101-102.

  • Авдєєв О. В. Оптимізація діагностики та терапії запальних ускладнень при ортодонтичному лікуванні / О. В. Авдєєв, А.Б. Бойків, Р. О. Авдєєва // Клінічна стоматологія. – 2014. – No 3. – С. 101.

  • Змарко Ю. К. Зміни активності лужної фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, No2. – С. 32-33.

  • Змарко Ю. К. Ступінь активності кислої фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – No 1 (20). – С. 48–50.

  • Змарко Ю. К. Состояние показателей про- и антиоксидантного равновесия в сыворотке крови и гомогенате десен белых крыс при экспериментальном гингивите и при его коррекции / Ю. К. Змарко, А. В. Авдеев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – No 1; АДРЕСА: http://www.science-education.ru/115-12082 (дата обращения: 14.02.2014).

  • Мигович Ю. С. Сумлінна та изр. – 2013. – No 4. – С. 17-22.

  • Змарко Ю. К. Лікування та профілактика гінгівіту в дітей з використанням препаратів з верби білої / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2013. – No 3,4. – С. 51.

  • Авдєєв О. В. Ступінь активності фосфатаз при експериментальному пародонтиті та за його корекції / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2013. – No 3,4. – С. 13-17.

  • Авдєєв О. В. Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. В. Авдєєв; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2013. – 36 с.

  • Авдеев А. В. Эффективность патогенетического лечения детей с гингивитом / А. В. Авдеев // Науково-практичний журнал Институт стоматологии. - 2013. - No 1 (58). - С. 82-83.

  • Авдеев А. В. Зміни фізіологічних показників одномесячних крис з експериментальним пародонтом / А. В. Авдеев // Вятский медицинский вестник. - No 4. - 2012. - С. 16-19.

  • Авдеев А. В. Морфологія пародонта крис при моделюванні гіпореактивності організму / А. В. Авдеев // Медицина та освіта в Сибірі. - 2012. - No 6. Адреса URL-адреса: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=856 .

  • Авдеев А. В. Зміни фізико-хімічних показників ротової життєдіяльності дітей при лікуванні гінгівіта / А. В. Авдеев // Актуальні проблеми гуманітарних та естеських наук. - 2012. - No 12 (47). - С. 393-395.

  • Авдєєв О. В. Особливості лікування генералізованого пародонтиту при різній реактивності організму / О. В. Авдєєв // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, No 5 (м. Тона). – С. 6-8.

  • Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом / О. В. Авдєєв // Медична хімія – 2012. – Т. 14, No 3 (52). – С. 80-82.

  • Авдєєв О. В. Ефективність використання біотриту при лікуванні гінгівіту в юнаків / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2012. – No 3 (68). – С. 52–54.

  • Авдєєв О. В. Лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – No 3 (80). – С. 33–37.

  • Авдєєв О. В. Лікування дітей, хворих на гінгівіт з урахуванням особливостей його перебігу / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – No 2 (79). – С. 115–118.

  • Авдєєв О. В. Динаміка перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пародонті в експерименті / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Вісник стоматології (спецвипуск). – 2012. – No 6 (79). – С. 2–4.

  • Авдєєв О. В. Вплив синбіотика і адаптогена на активність фосфатаз в пародонті і сироватці крові при експериментальному пародонтиті / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – No 1 (78). – С. 4–7.

  • Авдєєв О. В. Аналіз біохімічних показників сироватки крові та ЕКГ у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом в пародонті / О. В. Авдєєв // Медична хімія – 2012. – Т.14, No1. – С. 82-85.

  • Авдєєв О. В. Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2012. – No 1 (66). – С.79–82.

  • Авдєєв О. В. Морфологічні зміни в пародонті експериментальних тварин нестатевозрілого віку за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Світ медицини та біології. – 2011. – No 4. – С. 7–12.

  • Авдєєв О. В. Ефективність використання препарату «Бактулін» в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / О. В. Авдєєв, В. Р. Мачоган // Вісник стоматології. – 2011. – No 4 (77). – С. 10–12.

  • Авдєєв О. В. Характеристика імунологічних змін у експериментальних тварин з пародонтитом за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2011. – No 3 (76). – С. 8–10.

  • Авдєєв О. В. Порівняльна оцінка загальнофізіологічних змін у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, Вип. 2 (34). – С. 4–6.

  • Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, No 1. – С. 126–129.

  • Авдєєв О. В. Стан перекисного окиснення ліпідів та активність антиокиснювальної системи у крові щурів із зміненою реактивністю / О. В. Авдєєв // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2010. – Вип. 19. – С. 869-875.

  • Авдєєв О. В. Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – No 2 (13). – С. 16–18.

  • Авдєєв О. В. Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2010. – No 3 (60). – С. 104–106.

  • Авдєєв О. В. Вивчення мікробіоценозу порожнини рота в осіб різних вікових груп і кліматичних умов проживання / О. В. Авдєєв, Є. Б. Бегош, О. Я. Видойник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – No 1 (12). – С. 152–153.

  • Гутор Н. С. Клінічна характеристика хворих на альвеоліт щелеп / Н.С. Гутор, О. В. Авдєєв // Новини стоматології. – 2009. – No 4 (61). – С. 39–41.

  • Мачоган В. Р. Біохімічні показники в тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті / В. Р. Мачоган, О. В. Авдєєв // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, No 3. – С. 130–132.

  • Осарчук Н. А. Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння / Н. А. Осарчук, О. В. Авдєєв, Є. В. Осарчук // Вісник наукових досліджень. – 2009. – No 3 (56). – С. 60–61.

  • Бандрівський Ю. Л. Роль ятрогенних факторів у розвитку пародонтиту / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. - 2009. - No 3 (56). - С. 54–55.

  • Бандрівський Ю. Л. Сучасні фізіотерапевтичні методи в лікуванні захворювань пародонту (огляд літератури) / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. - 2009. - No 2 (55). - С. 3–4.

  • Бандрівський Ю. Л. Взаємозв'язок захворюванням пародонту із соматичною патологією / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Галицький лікарський вісник. - 2008. - Т. 15, No 4. - С. 95–96.