Наукові публікації професора Н.О. Гевкалюк


  • Гевкалюк Н.О. Досвід впровадження сучасних освітніх технологій у навчальній діяльності студентів-стоматологів ТДМУ /Н.О. Гевкалюк, Я.Є. Тильчак //Science and Society. Proceedings of the 10th International youth conference. Premier Publishing s.r.o., Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 15 th March 2019. P. 259–263.
  • Gevkaliuk N. O. Oxidized homeostasis in states of child flu stomatitis / N. O. Gevkaliuk, N.I. Sydliaruk, L.Ya.Posolenuk, O.Ya. Vydoinyk, L.I. Kuchyrka //Відомості лікарські - //Wiadomosci Lekarskie. – ТОМ LXXII, 2019, Nr 3, marzec, p. 405-408. Польща – Scopus.
  • Гевкалюк Н.О. Стан стоматологічної захворюваності у дітей з розладом аутистичного спектра /Н.О.Гевкалюк, М.Я.Пинда, В.Є.Пудяк, Л.Я.Посоленик, Л.І.Кучирка //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. - 2019.-№1 (21).- С. 11-15.
  • Казакова Р.В., Матейко Г.Б., Гевкалюк Н.О. Ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних захворюваннях: Навч. посібник для студ. стомат.ф-тів /Р.В.Казакова, Г.Б. Матейко, Н.О. Гевкалюк та ін. //Вид-во “ФОП Сабов А.М.”, Ужгород, 2019. - 191с.
  • Гевкалюк Н.О., Кучирка Л.І. Деякі показники стану неспецифічної резистентності слизової порожнини рота при грипозном стоматиті у дітей Н.О. Гевкалюк, Л.І. Кучирка /Мат.підсумкової LXIІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»,присв. 165-річчю від днч народження І.Я.Горбачевського, 13 червня 2019 року. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019.- С.57.
  • Авдєєв О.В. Стан тканин періодонту удітей за бронхіальної астми / О.В. Авдєєв, О.Я. Видойник, Н.О. Гевкалюк та ін. //Світ медицини та біології. - 2019.-№3 (69).- С. 7-9. Web of science
  • Gevkaliuk N. O. Features of the alveolar bone mucous membrane cellular composition restructuring in case of premature loss of teeth / N. O. Gevkaliuk, V.R. Machogan //Світ медицини та біології. - 2019. - №4 (70). - 55-59. Web of science.
  • Гевкалюк Н.О. Состояние неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта при гриппозном стоматите у детей в концепции общности MALT-системы /Н.А. Гевкалюк, Н.И. Сидлярук, М.Я. Пинда, В.Е. Пудяк, В.Я. Крупей //Georgian Medical News. - 2018.-№7-8 (280-281).- С.34-40.
  • Гевкалюк Н.О. Сучасні уявлення про порушення стану органів та тканин порожнини рота у дітей і фактори, що їх визначають /Гевкалюк Н.О., Пудяк В.Є., Пинда М.Я. //«Сучасні здоров’язбережувальні технології» : монографія /за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С.155-169.
  • Гевкалюк Н.О. Клінічна оцінка ефективності застосування фітопрепаратів солодки кореня та елекасолу в комплексній терапії уражень порожнини рота у дітей при грипі та інших ГРВІ //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. - 2018.-№1 (21).- С.7-11.
  • Гевкалюк Н.О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці лікарів-стоматологів дитячих //Мед.освіта. - 2018.-№1.- С.16-18.
  • Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин»в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту /Н.О.Гевкалюк //Клін.стом. - 2018.- №1.- С.4-8.
  • Гевкалюк Н.О. Клінічна ефективність застосування фітопрепарату «Ресверазин» в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту /Н.О.Гевкалюк //Вісник наукових досліджень.- 2017.-№4.- С.87-91.
  • Гевкалюк Н.О. Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях /Н.О.Гевкалюк //Інфекційні хвороби.- 2016.-№2.- С.15-17.
 • Гевкалюк Н.О. Мотивація студентів-стомалологів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін //Мед.освіта – 2016. -№1.- С.31-33.
  • Гевкалюк Н.О. Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ з проявами захворювання в ротовій порожнині /Н.О.Гевкалюк //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2016.- №1.- С.20-24.
 • Гевкалюк Н.О. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей /Н.О.Гевкалюк, М.М.Якимець //Клін.стоматологія.- 2015.-№3-4.- С.147.
  • Гевкалюк Н.О. Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота /Н.О.Гевкалюк //Медична та клінічна хімія.- 2015.- Т.17, №4.- С.91-95.
  • Гевкалюк Н.О. Імунобіологічні аспекти патогенезу уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях /Н.О.Гевкалюк //Здобутки клін. і експерим.медицини.- 2015.- №4.-С.30-35.
  • Гевкалюк Н.О. Стан твердих тканин зубів у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції /Н.О.Гевкалюк //Вісник наукових досліджень.- 2015.- №4.- С.90-92.
 • Гевкалюк Н.О. Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота /Н.О.Гевкалюк //Клін. стоматологія.- 2015.- №2.-С.109-112.
 • Гевкалюк Н.О. Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ з проявами захворювання в ротовій порожнині //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. – 2016. -№1.- С.39-42.
 • Гевкалюк Н.О. Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях //Вісник наукових досліджень. – 2016. -№1.- С.54-57.
  • Гевкалюк Н.О. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей //Клін.стоматологія. – 2016. -№1.- С.23-27.
 • Гевкалюк Н.О. Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота // Медична та клінічна хімія. – 2015. -№3.- С.40-43.
  • Гевкалюк Н.О. Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота //Клін.стоматологія. – 2015. -№2.- С.41-44.
  • Гевкалюк Н.О. Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014.-№1.- С.12-16.
 • Гевкалюк Н.О., Косенко К.М. Структурно-функціональні зміни великих слинних залоз при грипі //Вісн. наук.досліджень.- 2014.- №1.- С. 51-53.
  • Гевкалюк Н.О. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності кореня солодки в лікуванні грипозного стоматиту у дітей //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №2(19).- С. 57-61.
  • Гевкалюк Н.О., Косенко К.М. Образование вставочных отделов и поперечноисчерченных протоков в ходе эмбриогенеза слюнных желез человека //Батыс ҚазаҚстан медицина журналы.- 2013.- №4 (40).- С.21-25.
  • 24. Гевкалюк Н.О. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності кореня солодки в лікуванні грипозного стоматиту у дітей //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №2(19).- С. 57-62.
  • Гевкалюк Н.О. Аналіз моноцитограми у дітей, хворих на ГРВІ //Вісн. наук.досліджень.- 2013.- №4.- С.33-35.
  • Гевкалюк Н.А. Образование зачатков ацинусов в ходе эмбрионального развития слюнных желез человека //Медицинские новости.. - 2013. -№11 (230). - С.84-85.
  • Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму. //Вісник стоматології – 2013.-№3 (84).-С. 76-79.
  • Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Утворення первинних вивідних проток слинних залоз в ході другого етапу ембріогенезу //Клінічна та експериментальна патологія. – Т.ХІІ, №2 (44), 2013. - С.57-59.
  • Гевкалюк Н.А. Структурно-функциональная организация вставочного отдела больших слюнных желез человека //Современная стоматология. - 2013.- №2.- С. 80-81.
  • Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Структурно-функціональна організація внутрішньочасточкових проток великих слинних залоз //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №1(18).- С. 59-61.
  • Гевкалюк Н.О. Застосування фітопрепарату солодки кореня в комплексній терапії грипозного стоматиту у дітей //Вісн.наук.досліджень, 2013.-№2 (71).-С.28-31.
  • 32. Гевкалюк Н.О. Деякі показники стану оксидантно-антиоксидантної системи при грипозному стоматиті у дітей // Медична та клінічна хімія, 2013.-№2(55). Т.15.-С. 60-63.
  • Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, схильних до алергічних реакцій //Світ медицини та біологіі.- 2013.-№2(38).- С.104-106.
  • Гевкалюк Н.А. Плотность бактериального заселения и адгезивно-абсорбционная способность эпителиоцитов СОПР при острых респираторных вирусных инфекциях у детей //Стоматология детского возраста и профилактика (Москва) – 2013.- №2.-С.72-75.
  • Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Перший етап ембріогенезу слинних залоз людини //Інтегративна антропологія. - 2013.-№1 (21).- С. 48-50.
  • Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз //Вісник морфології - 2013.- №1, Т.19.- С.42-45.
  • Гевкалюк Н.О. Стан деяких показників колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях //Гал. лікар. вісник2013.- №1,Т.20.- С.17-20.
  • 38.Гевкалюк Н.О. Стан показників гомеостазу ротової рідини при ГРВІ у дітей //Вісн.наук.досліджень2013.-№1(70).-С. 65-68.
  • Гевкалюк Н.О. Гемограма як показник реактивності організму дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях. //Вісник проблем біологіі і медицини.2013.- Вип.1, Т.1 (98).- С.84-87.
 • Гевкалюк Н.О. Лейкограма як показник реактивності організму дітей,
  • хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції /Н.О Гевкалюк //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2013.- №1.-С.22-25.
 • Гевкалюк Н.О. Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ //Медична хімія, 2012.-Т.14, №4 (53).-С.67-70.
  • Гевкалюк Н.О. Лейкограма як показник резистентності організму дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2013.-№1 (11).- С.22-25.
  • Гевкалюк Н.О. Показники функціональних реакцій епітеліоцитів порожнини рота при ГРВІ у дітей //Світ медицини та біологіі, 2012 .- №4.- С.7-10.
  • Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В. Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології: Навч. посібник для студ. стомат.ф-тів //Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012. - 211с.
  • Гевкалюк Н.О. Інтенсивність бактеріального заселення слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострій респіраторній вірусній інфекції //Український медичний альманах.- 2012, Том 15, №5 (додаток).-С.69-71.
  • Гевкалюк Н.О. Зміни структури мікробіоценозу ротової порожнини у дітей, хворих на ГРВІ //Вісник проблем біології і медицини.- Вип.3, Т.2(95).- 2012.- С.216-218.
  • 47.Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Гасюк Н.В. Структурно-функціональна організація міжчасточкової протоки слинних залоз людини //Галицький лікарський вісник.- 2012.-№2.-С.15-16.
  • 48.Гевкалюк Н.О. Інформативність показників периферичної крові при ГРВІ у дітей //Клін. стоматологія, 2011.- №4.- С.43-45.
  • Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В., Придруга С.М. Сучасний стан науково-обгрунтованої стоматологічної практики //Мед.освіта.- 2011.-№4.- С.103.
  • Гевкалюк Н.О. Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит // Клінічна стоматологія.-2011.- №1-2.-С.74-79.
  • Гевкалюк Н., Конончук О., Гевкалюк М. Раціональне харчування людини як основна складова здорового способу життя //Спортивна медицина. – 2010. – №1.- С.43 – 45.